Οι Παραγωγοί

Παραγωγοί από τέσσερις διαφορετικές περιοχές της Κρήτης αποτελούν συνεργάτες μας και μπορούμε ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών μας να εξειδικεύσουμε σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Επιλέξαμε ομάδες παραγωγών με συγκεκριμένες διαδικασίες συλλογής του ελαιοκάρπου και από περιοχές με παράδοση στην παραγωγή μόνο της ανωτέρας ποιότητας ελαιολάδου. Οι περιοχές του Αγίου Μύρωνα, της Βιάννου, του Ζαρού και των Αρχανών μαρτυρούν από μόνες τους την ποιότητα και την γεύση που έχει το άριστο ελαιόλαδο που παράγεται και εμφιαλώνεται από την εταιρία Ραυκεία Γη.