Ελαιόλαδο

Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου

Τα είδη λαδιών ξεχωρίζουν από την γεύση τους αλλά τυπικά αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας χημικούς δείκτες. Βασικός διαχωρισμός γίνεται με τον καθορισμό του επιπέδου του υπεροξειδίου και ελαϊκού οξέος.
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τέσσερις βασικές κατηγορίες οι οποίες είναι:

  • -το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
  • -το παρθένο ελαιόλαδο
  • -το ελαιόλαδο που προέρχεται από μια μίξη από ραφιναρισμένα και παρθένα ελαιόλαδα
  • -το ελαιόλαδο από τον πυρήνα της ελιάς

Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο

Εμείς μόνο με το έξτρα παρθένο ασχολούμαστε. Χαρακτηριστικό του είναι η υπέροχη γεύση του και το επίπεδο οξύτητας του λαδιού (δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,8%). Επίσης πρέπει να εξετάζεται η ποσότητα ελαϊκού οξέους (απαραίτητο για τα ανθρώπινα οστά) όπως και άλλα χαρακτηριστικά. Το επίπεδο πολυφαινόλης προτείνεται να είναι πάνω από 220 mg/lt, πράγμα που επιδρά στην μείωση του ύψους της χοληστερίνης στο αίμα και στην μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων στους καταναλώνοντες το αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Όπως έχουν δείξει μελέτες τα υψηλά επίπεδα πολυφαινολών συναντούνται κυρίως στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και στα φουντούκια. Στο δικό μας ελαιόλαδο τα επίπεδα αυτά κυμαίνονται συνήθως από 320 mg/lt μέχρι 380 mg/lt. Ο δείκτης υπεροξειδίου πρέπει επίσης να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερος. Τα επίπεδα του ελαιόλαδου σε λινελαϊκά και παλμιτικά οξέα, που μπορεί να προκαλέσουν καρδιοαγγειακές παθήσεις, πρέπει επίσης να μετρηθούν

Πιστοποιήσεις

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθορίζει την εγγεγραμμένη ή προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ώστε να ορίζεται η προέλευση του παρθένου ελαιόλαδου. Η ονομασία πρέπει να είναι συνειδητή ώστε να ελέγχεται η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η κληρονομιά ενός τόπου που προσδίδει τα τοπικά χαρακτηριστικά του προϊόντος δύναται να αναδεικνύει αυτόματα την υψηλή ποιότητα και την εγκυρότητα της αξίας που το χαρακτηρίζει. Το Κρητικό παρθένο ελαιόλαδο αν και απαντάται σε διάφορες χώρες και με διάφορες μορφές δεν μπορεί παρά να είναι συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και δίχως προσμίξεις που αλλοιώνουν την γεύση και τα συστατικά του δεν μπορεί να εμφανίζεται σε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που πραγματικά παράγονται στην Κρήτη. Η προστασία του προϊόντος μέσω την τοπικής τυποποίησης, εμφιάλωσης και εμπορίας είναι μια προσπάθεια για την προστασία του ίδιου του προϊόντος αλλά και των καταναλωτών πρωτίστως που καρπώνονται ή απωλούν τα ευεργετικά στοιχεία για υγεία τους. Η πιστοποίηση της ονομασίας προέλευσης μπορεί να προστατεύσει τους οποίους επίδοξους σφετεριστές της ιστορίας και της ποιότητας του Κρητικού λαδιού και της Κρητικής διατροφής.